1130  
 
THE WEB'S  LARGEST COLLECTION OF ANNOTATED  
LINKS TO ENGLISH AND POLISH BILINGUAL AND MONOLINGUAL DICTIONARIES AND GLOSSARIES 
 
Special Categories: 
 
Polish Englis glosssaries 
 
 
 
KMM-Tłumaczenia  
Magda Dziadosz & Krzysztof Stasiak 
 
European Union 
| More
Home 
EU terminology
 • EMIRE database online version of the European Employment and Industrial Relations Glossaries, which explain the national industrial relations systems of the EU member states through their terminology. 
 • There are glossaries for Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, UK and Finland is forthcoming.
 • Countries and Currencies from European Commission.
 • Acronyms and Abbreviations from Interinstitutional Style Guide.
 • Abbreviations, symbols and contractions in common use from Interinstitutional Style Guide.
 • European Institutions Glossary - contains some 250 terms relating to European integration and the institutions and activities of the EU. The definitions explain how the individual terms have evolved and provide references to the Treaties, if necessary. Historical background, how the institutions work, what the procedures are, what areas are covered by a Community policy.
 • Eurojargon -  a plain language guide to Eurojargon
 • EUROVOC 4.2 a multilingual thesaurus covering the fields in which the European Communities are active in 16 official languages of the European Union  także polski.
 • Glosariusz Negocjatora  opracowany w ramach programu Zrozumieć Negocjacje Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, jest zbiorem ponad dwustu haseł dotyczących procesu negocjacyjnego, którymi posługuje się negocjator państwa kandydującego o członkostwo w Unii Europejskiej. Zawiera on także wybrane terminy związane z historią, instytucjami i politykami Unii Europejskiej.
 • Ekonomia - Finanse - Pieniądz Glosariusz UKIE: EN, FR, DE, PL.
 • Baza terminologiczna UKIE  Baza danych terminologicznych zawiera terminologię zgromadzoną w trakcie prac nad przekładem aktów prawnych Unii Europejskiej na język polski. Zawiera m.in. hasła pochodzące z traktatów założycielskich, akcesyjnych, a także glosariuszy Komisji Europejskiej: „Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego”, Glosariusz terminów Traktatu o Unii Europejskiej”, „Ekonomia, finanse, pieniądz”, „Polityka regionalna”, „Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty” oraz wewnętrznych publikacji Departamentu Tłumaczeń: „Raport Okresowy Komisji Europejskiej” i „Glosariusz terminów Układu Europejskiego”. Wszystkie hasła są dostępne w języku angielskim i polskim, niektóre ponadto w języku francuskim i niemieckim.
 • Infoeuropa Informacje po polsku o najważniejszych instytucjach unijnych.
 • Encyklopedia funduszy strukturalnych  na stronie portalu środki-strukturalne.pl.
 • Angielsko-polski słownik terminologiczny dla beneficjentów programu Phare ESC Polska Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Słownik Pojęć - Fundusze Strukturalne dla Sektora Edkacji w Polsce
 • Słownik Zarządzania Funduszami Europejskimi — polskie odpowiedniki i definicje angielskich terminów
 • Słownik Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie Wjewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • EUABC.com —Słownik UE dla internautów zawierający zwięzłe i zrozumiałe definicje większości zwrotów i wyrażeń powszechnie używanych w debacie europejskiej. Osobne słowniki w poszczególnych językach UE.
 • Leksykon terminów europejskich na stronie Unia Europejska On-line
 • GLOSARIUSZ TERMINÓW UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Aleksandry Misztal-Kani
 • Słownik pojęć z zakresu innowacji i nowych technologii - obszerny leksykon zawierający szczegółowe definicje
 •  
  | More
  Google
  Web kmm-language.com
   
   
   
   
   
   
   
  _____________________________________________________________________________ 
  ©KMM-Tłumaczenia 2002-2010 Animations: animfactory.com.  Last updated: February 2010.  Site Map.   
  Glossaries-Home      About Us     Services     Contact